Zasady i warunki

Umowa na korzystanie ze strony internetowej Bbird online jako https://bbird.pl/ UWAGA: Przed skorzystaniem z tej witryny zapoznaj się z niniejszą Umową i Polityką prywatności  
 
Wprowadzenie
 • Ta strona internetowa („Witryna”) jest własnością i jest zarządzana przez Bbird online jako https://bbird.pl/
 • Niniejsze warunki regulują korzystanie z Witryny przez Bbird, w tym udział w funkcjach komentowania i biuletynie Witryny.
 • Celem Witryny jest zapewnienie forum wymiany informacji, opinii i komentarzy. Korzystanie z witryny będzie stanowić zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.
 • Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z Witryny.
 • Niniejsze warunki mogą być okresowo zmieniane przez Bbird. Ponieważ dalsze korzystanie z Witryny będzie oznaczać akceptację zmian regulaminu, ważne jest, aby pamiętać o zmianach, na które Bbird zwróci uwagę poprzez zamieszczenie powiadomienia na tej stronie Witryny.
 • Niezastosowanie się do niniejszych warunków może skutkować pozbawieniem dostępu do Witryny bez powiadomienia
 
Korzystanie z witryny internetowej
 • Wszystkie materiały w Witrynie należą do Bbird lub jego licencjodawców. Użytkownik jest uprawniony do własnego, niekomercyjnego użytku wyłącznie w celu pobierania i wyświetlania treści ze strony internetowej na ekranie komputera, drukowania poszczególnych stron na papierze i przechowywania takich stron w formie elektronicznej na dysku. Nie jesteś uprawniony do komercyjnego lub innego nieuprawnionego użycia, poprzez publikację, dystrybucję, przesyłanie lub w inny sposób materiałów w Witrynie.
 • Nie możesz używać znaków towarowych Bbird bez pisemnej zgody.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne korzystanie z Witryny i nie może upoważniać innych do korzystania z Witryny.
 • Zgadzasz się nie używać nieprzyzwoitego lub obraźliwego języka ani umieszczać w Witrynie materiałów zniesławiających, fałszywych, obraźliwych lub nienawistnych.
 • Zgadzasz się nie umieszczać w Witrynie zaszyfrowanych materiałów lub materiałów, które stanowią nieautoryzowane reklamy, naruszają prawo innej osoby do prywatności lub zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo lub pociągałoby za sobą odpowiedzialność cywilną. Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem.
 • Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za to, aby materiały w jakiejkolwiek formie, którą udostępniasz lub publikujesz w Witrynie, nie naruszały praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności.
 • Użytkownik zgadza się nie robić niczego, co może zakłócać, modyfikować lub zakłócać działanie Witryny, jej oprogramowania lub sprzętu lub zakłócać korzystanie z Witryny przez inne osoby.
 • Zgadzasz się nie zmieniać w żaden sposób informacji ani materiałów w Witrynie.
 
Linki 
 • Bbird zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia linku do strony internetowej, który narusza jej prawa lub prawa osób trzecich lub zawiera treści obsceniczne, niesmaczne lub obraźliwe lub sugerujące, że Bbird popiera link lub jego produkty lub usługi.
 
Komentarze
 • Komentarze użytkowników Informacje lub materiały umieszczone online przez użytkowników, w tym porady i opinie, są poglądem i obowiązkiem tych użytkowników i niekoniecznie odzwierciedlają pogląd Bbirda.
 
Brak odpowiedzialności
 • Zgadzasz się, że Bbird nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić wobec ciebie żadnej odpowiedzialności w związku z wszelkimi informacjami lub materiałami opublikowanymi przez innych, w tym zniesławiającymi, obraźliwymi lub nielegalnymi materiałami.
 
Zastrzeżenie prawa
 • `Bbird zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, ale nie jest zobowiązany do przeglądania, edytowania lub usuwania materiałów opublikowanych przez użytkowników w dowolnej części Witryny bez uprzedzenia.
 
Wykorzystanie informacji
 • Informacje, które podajesz o sobie Bbirdowi, będą wykorzystywane przez Bbird tylko zgodnie z jego polityką prywatności. W celu wyjaśnienia polityka prywatności nie ma zastosowania ani nie obejmuje witryn stron trzecich.
 
Postanowienia dodatkowe
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona „jak jest” iw zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Bbird wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dokładności, wiarygodności, tytułu, wartości handlowej, nienaruszalności, przydatności do szczególny cel lub inna gwarancja, warunek, gwarancja lub oświadczenie, w dowolnej formie, w tym między innymi dokładność lub kompletność informacji zawartych w usłudze lub dostarczonych przez nią.
 • Bbird nie oświadcza ani nie gwarantuje, że dostęp do jego usługi będzie nieprzerwany lub nie wystąpią awarie, błędy lub pominięcia, utrata przesyłanych informacji lub wirusy nie będą przesyłane w serwisie.
 • Z wyjątkiem postanowień poniższej klauzuli Bbird nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub karne szkody rzekomo poniesione w wyniku dostępu lub niemożności dostępu do usługi, w tym za wirusy rzekomo zostały uzyskane z usługi, korzystania z usługi lub polegania na niej lub informacji lub materiałów dostępnych w usłudze, niezależnie od rodzaju roszczenia, charakteru lub przyczyny działania.
 • Odpowiedzialność Bbird nie będzie ograniczona w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych bezpośrednio przez zaniedbanie Bbird.
 
Wybór prawa i jurysdykcji.
 • Niniejsze warunki podlegają prawu szwedzkiemu i zgodnie z nim należy interpretować. Zgadzasz się również poddać wyłącznej jurysdykcji szwedzkich sądów w zakresie wszelkich roszczeń lub spraw wynikających z niniejszych warunków.
 
Generalne
 • Niniejsze warunki stanowią kompletną umowę między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze warunki, umowy lub pisemne lub ustne.
 • Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków okaże się nieważny przez dowolny właściwy sąd, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostają w pełnej mocy i skutku
 • Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub środka na mocy niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub środka.

ZWROT PRODUKTU

Zgodnie z regulaminem zwroty produktów są możliwe w ciągu 14 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Zwrócony towar musi być nieużywany i być w takim samym stanie, w jakim został dostarczony. Zwroty środków realizowane są w przeciągu 7 dni od momentu dostarczenia nam zwracanego towaru oraz poprawnie wypełnionego formularza zwrotu. Aby dokonać zwrotu należy odesłać towar na podany niżej adres wraz z wypełnionym formularzem Kliknij, aby pobrać formularz - formularz zwrotu (PDF)
PRZESYŁKI NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES
Bbird Fitness Chelmonskiego 11/47 02-495 Warszawa Poland Przesyłkę należy wysłać listem poleconym lub kurierem zachowując potwierdzenie nadania. Magazyn nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Dowód zakupu w postaci paragonu / faktury nie jest wymagany przy dokonywaniu zwrotu towaru.